top of page

   מדריך מידות   

2stars_edited.png

על מנת להקל עליך, כל פריט בחנות צולם גם על דוגמנית, גם בפני עצמו וגם נמדד לפי האיור המצורף.

המידות מופיעות בפירוט של כל מוצר - מומלץ להסתכל במידות ולהשוות אותן למידות של פריט שכבר יש לך על מנת להבין את הגדלים ולקבל את הפרופורציות.

 

הסבר למידות ואיך אני מודדת:
 

גובה עדשה - גובה העדשה בלבד (ללא מסגרת), בחלק הכי גבוה שלה.
רוחב עדשה - רוחב העדשה בלבד (ללא מסגרת), בחלק הכי רחב שלה.
גשר אף - הרוחב הפנימי של גשר האף.
אורך ידית - האורך הכללי של הידית, מהציר שמתחבר למסגרת ועד סוף הכיפוף שעל האוזן.
סה״כ רוחב - הרוחב הכללי של המסגרת מצד לצד, בחלק הכי רחב שלה.
סה״כ גובה - הגובה הכללי של המסגרת מלמעלה למטה, בחלק הכי גבוה שלה.

sunglasses_size_guide.jpg
bottom of page